مسدود کننده آنتن موبایل

دستگاه مسدود کننده انتن موبایل cell phone jammer باعث مختل کردن سیگنال موبایل میشوند .

این نوع از امواج ، هیچ گونه اختللالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند.

در کنار این دستگاه محصول تقویت کننده آنتن موبایل نیز توسط مارکت بوستر ارائه میشود.

View as: Grid List