Product Description

اسپلیتر قلمی 1 به 4 تقسیم کننده توان قدرت دستگاه

اگر میخواهید از یک دستگاه تقویت کننده امواج موبایل 4 خروجی برای نصب آنتن فرستنده

برای افزایش آنتن دهی در 4 نقطه با یک دستگاه تقویت آنتن می بایست از

 اسپلیتر 1 به 4 که در قسمت خروجی دستگاه تقویت انتن موبایل متصل میشود استفاده کنید.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسپلیتر قلمی 1 به 4 تقویت موبایل”